Bc. Valéria Harnišová

Bachelor's thesis

Lehnwörter deutscher Herkunft im slowakischen Dialekt der Region Zips

Loan Words of German Origin in the Slovak Dialekt of Spiš
Abstract:
The bachelor thesis Lehnwörter deutscher Herkunft im slowakischen Dialekt der Region Zips deals with loanwords from German language into East Slovakian Spiš dialect. The thesis presents the history of German colonization in Slovakia, the influence of the German population on the cultural, economic and social development of the native population. The main prominence in the thesis is focused on specific …viac
Abstract:
Bakalářská práce Lehnwörter deutscher Herkunft im slowakischen Dialekt der Region Zips se zabývá přejímkami z německého jazyka do východoslovenského spišského nářečí. Práce pojednává o historii německé kolonizace na Slovensku, o vlivu německého obyvatelstva na kulturní, hospodářský a společenský vývoj domácího obyvatelstva. Hlavní pozornost je v práci zaměřena na konkrétní jevy, zejména lexikum německého …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / German Language and Literature

Práce na příbuzné téma