Theses 

Marketingový výzkum – Ing. Michal Hladký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Michal Hladký

Diplomová práce

Marketingový výzkum

Marketing research

Anotace: Autor se v diplomové práci věnuje realizaci marketingového výzkumu pro společnost UNIFER alfa a.s. Cílem výzkumu je identifikace faktorů, které jsou pro studenty brněnských vysokých škol důležité při výběru práce během jejich studia, a také identifikace informačních zdrojů o práci. V teoretické části jsou uvedena základní východiska potřebná pro správnou realizaci marketingového výzkumu s důrazem na jeho samotný proces. V rámci praktické části je realizován primární marketingový výzkum mezi studenty určený výše uvedenými cíli s využitím conjoint analýzy. Na základě jeho výsledků pak autor navrhuje vhodná doporučení.

Abstract: Author of this thesis focuses on the implementation of marketing research for the company UNIFER alfa a.s. The aim of the research is to identify the factors that are important for university students in Brno in choosing work during their studies, as well as identification of their information sources about jobs positions. All fundamental points for the right implementation of marketing research with emphasis on its process are mentioned in theoretical part of the thesis. In practical part of thesis primary marketing research within university students is conducted with usage of conjoint analysis. Author then suggests appropriate recommendations for the company based on the results of the research.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, proces marketingového výzkumu, práce, student, conjoint analýza, marketing research, marketing research process, work, conjoint analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:59, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz