Bc. Lenka Ptáčníková

Bachelor's thesis

Studium a charakterizace interakcí histonových chaperonů u Arabidopsis thaliana

The study and characterization of histone chaperone interactions in Arabidopsis thaliana
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá převážně studiem interakcí histonových chaperonů u Arabidopsis thaliana. Zjištěním interakcí určitého proteinu lze přispět k pochopení funkcí daného proteinu a k objasnění dráhy, ve které je zapojen. Teoretická část práce je zaměřena převážně na shrnutí poznatků o známých interakcích histonových chaperonů NRP a FAS1 a na popis metod, kterými lze proteinové interakce …viac
Abstract:
This bachelor thesis is mainly focused on studying of histone chaperone interactions in Arabidopsis thaliana. Identification of protein-protein interactions can contribute to understanding the function of specific protein and disclose the pathways, in which the specific protein participates. Theoretical part of this thesis is predominantly focused on summarizing the published interactions of histone …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 7. 2020
  • Vedúci: Mgr. Martina Nešpor Dadejová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Franek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta