Bc. Hana Pokorná

Diplomová práce

Nadváha a obezita u dětí – problém současnosti

The Children's Overweight and Obesity - Problem of the Present
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou nadváhy a obezity u dětí a projektem „Pohybem proti obezitě“. V teoretické části je popsána diagnostika nadváhy a obezity u dětí, její příčiny, následky, ale i možnosti léčby a prevence nadváhy a obezity. V praktické části je popsán projekt „Pohybem proti obezitě“. Podrobněji je zde popsána práce Poradny zdraví a setkání se cvičením, která poradna nabízí. Dále …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problematic of childhood overweight and obesity and about project "Movement against obesity." In Theoretical part is described diagnosis of children' overweight and obesity, causes, consequences, but also the treatment possibilities and prevention. In the practical part is description of the "Movement against obesity" and more detailed description the Proper health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta