Bc. Marek Popela

Diplomová práce

Poruchy chování dětí jako příčina páchání trestné činnosti

Failure behavior of children as the cause of activities
Anotace:
Teoretická část diplomová práce je zaměřena k dětem jako rizikové skupině, jsou v ní ro-zebrány teoretická východiska týkající se vzniku poruch chování dětí a faktory, které se podílejí na vzniku nežádoucího chování. Dále je věnována pozornost klasifikaci poruch chování, delikvenci a trestné činnosti dětí v souvislosti s poruchami chování a kriminogen-ním chováním, jakožto extrémním projevem poruch …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis is focused on high-risk children as a group are discussed in the theoretical background of behavioral disorders of children and the factors involved in the formation of undesirable behavior. In addition, attention is paid to the classification of behavioral disorders, delinquency and crime in the context of children with behavioral di-sorders and criminogenic behavior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Popela, Marek. Poruchy chování dětí jako příčina páchání trestné činnosti. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe