Bc. Jitka KOTTOVÁ

Diplomová práce

Možnosti zvyšování produktivity a zlepšování firemních procesů pomocí metod a nástrojů průmyslového inženýrství a systémů zavádění štíhlé výroby

The possibility of increasing productivity and improving business processes using methods and tools of industrial engineering and systems implementation of lean manufacturing
Anotace:
Tato diplomová práce se týká možností zvyšování produktivity a zlepšování firemních procesů pomocí metod a nástrojů průmyslového inženýrství a systémů zavádění štíhlé výroby ve firmě Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Pojem štíhlá výroba je znám od 50. let minulého století a poprvé byl aplikován japonskou automobilkou Toyota, která díky svému výrobnímu systému (Toyota Production System) byla schopna vyrábět …více
Abstract:
This diploma thesis concerns the possibility of increasing productivity and improving business processes using methods and tools of industrial engineering and systems implementation of lean manufacturing in the company Schwan-STABILO ČR, s.r.o. The concept of lean production is known from the 50 of the last century and was first applied to the Japanese automaker Toyota, which due to its production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2009
Zveřejnit od: 11. 9. 2009
Identifikátor: 11680

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 10. 2009
  • Vedoucí: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTTOVÁ, Jitka. Možnosti zvyšování produktivity a zlepšování firemních procesů pomocí metod a nástrojů průmyslového inženýrství a systémů zavádění štíhlé výroby. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 09. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 9. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta