Bc. Marie Strnadová

Bakalářská práce

Výběr pracovníků a metody hodnocení na pracovišti

Recruitment of Workers and Evaluation Methods in the Workplace
Anotace:
Cílem bakalářské práce je nastínit, že v aktuálních turbulentních podmínkách současného světa je řízení lidských zdrojů jednou z klíčových aktivit úspěšné firmy. Práce je rozdělena do dvou částí. První část předkládá teoretické poznatky z oblasti činností řízení lidských zdrojů, jejichž stěžejním úkolem je zabezpečit nejen získání, výběr ale i udržení si kvalifikovaných a dobře motivovaných pracovníků …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to outline the importance of the human resources management as a key activity for a successful company to be in these turbulent times. My work is divided into two main parts. First part of this work presents theoretical knowledge from the field of human resources management, which main task is to ensure not only the acquisition but mainly retaining of qualified and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ludmila Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS