Bc. Adéla Mikulová

Bakalářská práce

Post-transkripční modifikace histonových proteinů buněk myeloidní řady

Post-transcriptional modifications of histone proteins in myeloid cell
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji popisu post-transkripčních modifikací histonových proteinů a jejich funkci v regulaci transkripce, myeloidní leukémii a zánětu u buněk myeloidní řady, u kterých se zaměřuji na neutrofilní granulocyty a tvorbu neutrofilních extracelulárních pastí.
Abstract:
In this thesis I study post-transcriptional modifications of histone proteins and their function in the regulation of transcription, myeloid leukemia and inflammation in myeloid cells in which I focus on neutrophil granulocytes and formation of neutrophil extracelular traps.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Milan Číž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Suchánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta