Bc. Gabriela Šumberová

Bakalářská práce

Současné výzvy v práci výchovných poradců na základních školách

Contemporary challenges in work of school counselors at elementary schools
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, s jakými výzvami se v současné době výchovní poradci ve své funkci potýkají. Bakalářská práce popisuje, co se v jejich práci změnilo a jak se na tyto změny adaptují. V teoretické části jsou nastíněny hlavní proměny společnosti, rodiny a školy v posledních desetiletích. V práci je také uveden vývoj výchovného poradenství od začátku jeho formování a jsou zde popsána …více
Abstract:
This bachelor's thesis aims to find out what challenges currently the educational counselors face in their function. The bachelor thesis describes what has changed in their work and how they adapt to these changes. The theoretical part outlines the main changes in society, family, and school in recent decades. The work also presents the development of educational counseling from the beginning of its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta