Theses 

Brony komunita a hegemonní maskulinita – Petr SLOUP

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Petr SLOUP

Bakalářská práce

Brony komunita a hegemonní maskulinita

Brony Community and Hegemonic Masculinity

Anotace: Od prvního uvedení seriálu My Little Pony: Friendship is Magic v roce 2010 se zformovala specifická komunita fanoušků, tvořená převážně z dospělých mužů označovaných jako bronies. Myšlenka této komunity je, podobně jako v seriálu, přátelství, ve kterém jsou si všichni rovni a akceptováni, nehledě na pohlaví, přesvědčení, či vzhledu. Jedinci, kteří na veřejnosti dávají najevo jejich příslušnost k této komunitě jsou v mnoha případech vystaveni kritice a velice často jsou osočováni z pedofilie, či homosexuality. Cílem práce je popsat způsoby utváření genderové identity v kontextu brony komunity a ukázat, jak se vymezuje vůči ideálům hegemonní maskulinity, či s nimi koresponduje. Práce bude založena na polo-strukturovaných rozhovorech s členy bronies komunity, jejichž záměrem bude podchycení způsobů utváření mužství.

Abstract: Since the first introduction of a TV series known as My Little Pony: Friendship is Magic in 2010, a specific community of fans, composed mainly of adult men, known as bronies, has been formed. The idea of this community is friendship, similar to the TV show. Friendship, in which all individuals are equal, accepted and tolerated, without regard to sex, persuasion, or appearance. Individuals, who publicly show their belonging to this community are often met with criticism and labeled of being pedophiles or homosexuals. This thesis aims to describe how members of this comunity construct their gender identity, and to show how it does or does not corespond with the ideals of hegemonic masculinity. The thesis will be based upon semi-structured interviews, aimed to capture the masculinity creation ways, of members of the brony comunity.

Klíčová slova: My Little Pony, maskulinita, hegemonie, hegemonní maskulinita, stereotypy, gender

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77803 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

SLOUP, Petr. Brony komunita a hegemonní maskulinita. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:49, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz