Bc. Irena NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Přechod dětí z mateřských škol do první třídy základní školy

Transition of children from kindergarten to first class of primary school
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji Přechodu dětí z mateřské školy do první třídy základní školy, kdy jsem se ve svém výzkumu zaměřila na specifika odkladů školní docházky. Nástup do první třídy základní školy je významným mezníkem pro každé dítě a samozřejmě se týká celé rodiny. V teoretické části nejprve charakterizuji předškoláka a dítě mladšího školního věku. V další kapitole vymezuji pojmy školní …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the transfer of pre-school children to the first grade of elementary school. My research was focused on the postponing of compulsory attendance. The beginning of compulsory education is an important milestone for every child and involves the whole family. The theoretical part characterizes a pre-school child and the factors influencing the postponing of compulsory attendance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009
Zveřejnit od: 14. 5. 2009
Identifikátor: 12346

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Irena. Přechod dětí z mateřských škol do první třídy základní školy . Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika