Jana KONEČNÁ

Bakalářská práce

Biodegradační výkonnost houby Dichomitus squalens v jednorázové kultuře v minerálním mediu.

Biodegradation effectivity of Dichomitus squalens batch cultures in mineral medium.
Anotace:
Ligninolytické houby zvané houby bílé hniloby patří mezi basidiomycety. Tyto houby jsou známé svou schopností rozkládat lignin a jiné organopolutanty, jako jsou například syntetická barviva. Název houby bílé hniloby je odvozen od vzhledu jimi napadeného dřeva, kdy selektivní rozložení ligninu ve dřevě vede k jeho vybělení. Biodegradace souvisí s činností extracelulárního enzymového systému těchto hub …více
Abstract:
Ligninolytic fungi that include also the group of white rot fungi belong to the basidiomycetes. These fungi are famous for their ability to decompose lignin and other organopollutants, for example synthetic dyes. The name "white rot fungi? is derived from the appearance of wood invaded by these organisms. A selective decomposition of wood lignin leads to whitening of the wood matter. The extracellular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Jana. Biodegradační výkonnost houby Dichomitus squalens v jednorázové kultuře v minerálním mediu.. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta