Mgr. Anna Matušinová

Bachelor's thesis

Potřebují USA Mezinárodní trestní soud, nebo potřebuje Mezinárodní trestní soud USA?

Does the USA need the International Criminal Court or does the International Criminal Court need the USA?
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl odpovědět na otázku, zda a pro koho je přínosné, aby USA Statut MTS ratifikovaly či nikoli. Práce zpočátku pojednává o vlivu USA na formulování MTS, jsou zde zachyceny základní konfliktní linie promítající se celým vyjednáváním o Statutu. Následně práce stručně popisuje americkou pozici k MTS (od obstrukcí charakterizovaných bilaterálními dohodami přes snahu prosadit …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to examine and analyze the potential importance and need of the United States to ratify the Statute of the ICC, as well as who it is more beneficial towards. This paper begins by examining the influence of the United States in the establishment of the ICC, and whether or not there are any conflicts that were evident between the two parties in the process of negotiating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2009
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií