Bc. Martin Kadlec

Bachelor's thesis

Postglaciální vývoj fyzikálních a chemických vlastností litorálních sedimentů Prášilského jezera

Postglacial evolution of physical and chemical properties of the litoral sediments of Prášilské Lake
Anotácia:
Jezerní sedimenty uchovávají množství informací o vývoji jezerního prostředí a jeho přilehlého okolí od jejich vzniku po současnost. Litorální profil sedimentárního jádra, pokrývající období téměř celého holocénu, byl odebrán z Prášilského jezera na Šumavě. Pro rekonstrukci vývoje dřívějšího prostředí byly provedeny základní chemické a petrofyzikální analýzy. Radiouhlíkovým datováním bylo stanoveno …viac
Abstract:
Lake sediments preserve numerous information about the development of the lake environment and its surrounding area since the lake origin to the present. The littoral profile of the sedimentary core, covering almost the entire Holocene, was taken from the Prášilské Lake in Bohemian Forest. Basic chemical and petrophysical analyses were performed for the reconstruction of past environmental evolution …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Matěj Roman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta