Bc. Anna KOTLÁROVÁ

Diplomová práce

Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět

Influence of leisure-time organization for preschool children in the environmental field Child and the World
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv volnočasových organizací na znalosti o environmentální problematice u dětí předškolního věku. V teoretické části je práce rozdělená do pěti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmu volný čas, proměnami jeho pojetí v historii a dnes. Popisuje faktory ovlivňující výběr volnočasových aktivit, výsledky výzkumů možných způsobů jeho trávení i vliv volnočasových …více
Abstract:
This thesis focuses on the influence of leisure-time organizations on knowledge about environmental issues in preschool children. The theoretical part of the work is divided into five chapters. The first chapter deals with the definition of the concept of leisure time, changes in its concept in history and today. It describes the factors influencing the selection of leisure activities, research results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTLÁROVÁ, Anna. Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta