Michal Gábor

Diplomová práce

Systém pro analýzu a vizualizaci dat motorového vozidla

System for Analysis and Visualisation of Car Data
Anotace:
V dnešnej dobe sa nestretávame s pojmom počítač len v klasickom poňatí osobného počítača. Vyskytujú sa všade okolo nás či už ako mobilné telefóny, GPS prijímače, prenosné mobilné zariadenia či dokonca riadiace jednotky v motorových vozidlách. Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na možnosť použitia mobilného telefónu ako prostriedku, pre zobrazovanie a spracovanie údajov z riadiacej jednotky motorového …více
Abstract:
Today's computers are more than the classical personal computers from years ago. In fact, we find them all around us: in smart phones, GPS navigations, mobile devices, and even in cars operating as engine control units. The purpose of this diploma thesis is to explore the possibilities of using a mobile phone as a device for displaying and processing data from the engine control unit. This solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Michal Krumnikl
  • Oponent: Jan Platoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.