Luděk BENEŠ

Master's thesis

Zhodnocení vlivu místních akčních skupin na rozvoj venkova ve Středočeském kraji

The evaluation of influence of local action groups on rural development in the Centre Bohemian Region
Abstract:
Tématem této diplomové práce je zhodnocení vlivu místních akčních skupin na rozvoj venkova ve Středočeském kraji. Diplomová práce si klade za cíl zmapovat a zhodnotit činnost místních akčních skupin a její vliv na rozvoj venkova ve Středočeském kraji. V první části této práce je uveden základní teoretický rámec Společné zemědělské politiky a problematiky místních akčních skupin. Druhá část se zabývá …more
Abstract:
The topic of this thesis is evaluation of the impact of local actions groups on rural development it the Central Bohemian Region. This thesis aim to monitor and evaluate the activities of local actions groups and its impact on rural development in Central Bohemian Region. In the first part of this thesis is the basic theoretical framework of Common agriculture policy and issue of local actions groups …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BENEŠ, Luděk. Zhodnocení vlivu místních akčních skupin na rozvoj venkova ve Středočeském kraji. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická