Bc. Martin Matušina

Master's thesis

Identifikace stavu zabezpečení OS Windows

Abstract:
Cílem práce je identifikovat stav zabezpečení OS Windows klientů i serveru dle metodiky NIST (National Institute of Standards and Technology). Autor v teoretické části mapuje softwarové nástroje či metodiky, které pomáhají dnešním administrátorům v hardeningu jejich prostředí, zejména serverů, a k tomu, aby dosáhli compliance. Student se zabývá především nástroji firmy Microsoft pro operační systémy …more
Abstract:
Goal of this thesis is identification of Windows clients and servers security status according to NIST (National Institute of Standards and Technology) methodology. Theoretical part of thesis will introduce software and methodic that helps administrators to harden their environment, especially servers to achieve compliance. In this thesis author will mainly focus on software developed by Microsoft …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 8. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Matušina, Martin. Identifikace stavu zabezpečení OS Windows. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology