Martin KOVÁČEK

Bakalářská práce

Bivalvia myslejovického souvrství drahanského kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)

Bivalvia from the Myslejovice Formation of the Drahany Culm Basin (Lower Carboniferous, Moravosilesian Unit of Bohemian Massif)
Anotace:
Práce je zaměřena na studium mlží fauny spodního karbonu Drahanské vrchoviny. V jihovýchodní části Drahanské vrchoviny se v myslejovickém souvrství, v okolí Vyškova, nachází četná fosilní fauna, flóra a ichnofauna. Velmi bohatou doprovodnou faunou jsou fosilní mlži. Spodnokarbonští fosilní mlži mohou být použiti pro biostratigrafickou korelaci s gonitatitovými zónami ve sv. visé myslejovického souvrství …více
Abstract:
The topic of this thesis focuses on the study of the Lower Carboniferous bivalvian fauna from the Drahany Upland. In the southeastern part of Drahany Upland are in Myslejovice Formation, near Vyškov, preserved fossil fauna, flora and ichnofauna. Very richfull accompanying fauna are fossil Bivalves. Lower Carboniferous bivalves can be used for biostratigraphical corellation with goniatite zones in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁČEK, Martin. Bivalvia myslejovického souvrství drahanského kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8cwt13 8cwt13/2
27. 5. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.