Lukáš Burger

Bakalářská práce

Komunikační prostředí firmy

Communication environment of the company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku komunikačního prostředí vybrané firmy. V teoretické části práce jsou uváděny poznatky o vlastní komunikaci, jejích druzích, problémech které můžou nastat a především o vnitropodnikové komunikaci. V praktické části zkoumá stav komunikačního prostředí vybrané firmy pomocí dotazníkového šetření. Výsledky jsou analyzovány a na jejich základě jsou navrhnuta …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the communication environment of the selected company. In the theoretical part is given knowledge about the actual communication, its types, problems that may occur and especially of the internal communication. In the practical part examines the condition of the communication environment of selected company through questionnaires. The results are analyzed and based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Eberlová
  • Oponent: Václav Stříteský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažerská ekonomika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.