Bc. Karolína Zlámalová

Bakalářská práce

The Depiction of Parenthood in To the Lighthouse

The Depiction of Parenthood in To the Lighthouse
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Vykreslení rodičovství v díle K majáku“ se zabývá způsobem, jakým jsou rodinný život a rodičovství vyobrazeny v tomto románu Virginie Woolfové. Cílem práce je analyzovat tento literární portrét v kontextu rodiny vyšší střední třídy ve Velké Británii v dané době, v kontextu ostatních románů Woolfové a ve vztahu k rodinnému zázemí Woolfové. První kapitola práce se zabývá obecně …více
Abstract:
The bachelor diploma thesis “The Depiction of Parenthood in To the Lighthouse” deals with the way family life and parenthood are portrayed in this Virginia Woolf novel. The thesis aims to analyse this literal portrayal in the context of the upper middle class family in Great Britain at the time, in the context of Woolf’s other novels, and in relation to Woolf’s own family background. The first chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Barbora Kašpárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta