Bc. Leona Vlčková

Diplomová práce

Návrh plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017-2022

Proposal for Waste Management Plan in Valašské Klobouky for the Period 2017-2022
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh Plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017 - 2022. Teoretická část se zaměřuje na legislativu odpadového hospodářství Evropské unie a České republiky včetně principů. Pozornost je věnována odpadům, které ovlivňují odpadové hospodářství obce a nástrojům přímé a nepřímé regulace, které obec využívá k prosazení odpadové politiky. Praktická část …více
Abstract:
The aim of the Diploma thesis a proposal of a Waste management plan of the town of Valašské Klobouky, for the period from 2017 to 2022. The theoretical part focuses on the legislation of the waste management of the European Union and the Czech Republic, including principles. Attention will be paid to the wastes that affect the waste management of town and to the instruments of direct and indirect regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlčková, Leona. Návrh plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017-2022. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj