Lukáš Fojtík

Bakalářská práce

Optické zesilovače pro metropolitní optické sítě

Optical Amplifiers for Metropolitan Optical Networks
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést porovnání různých typů optických zesilovačů implementovaných do metropolitních optických sítí v rámci softwarové aplikace Optiwave OptiSystem. V první části je proveden rozbor dané problematiky - jsou zde popsány optické přístupové sítě, metropolitní sítě, důvod nasazení optických zesilovačů do metropolitní sítě a rozbor jednotlivých optických zesilovačů. V další …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare different optical amplifiers implemented in metropolitan network in the context of software application Optiwave OptiSystem. The first part is an analysis of the issue - there are described optical access networks, metropolitan area networks, due to the deployment of optical amplifiers into the metropolitan area networks and analysis of optical amplifiers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Michal Lucki

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika