Mojmír Bureš

Bakalářská práce

Finská krajinářská fotografie se zaměřením na Helsinki School

The Finnish Landscape Photography and Its Role in Helsinki School

Anotace:
Ve své bakalářské diplomové práci se zabývám tématem fotografie krajiny v podání předních finských fotografických autorů. Pokusím se rozklíčovat politické a kulturní vlivy, které ovlivnily estetické uvažování nad vnímáním snímané krajiny. Dále bych se rád zabýval vlivem výtvarného umění, které formovalo a inspirovalo finské autory a porovnal je s přístupy zahraničních, ale i českých umělců. Jako například …více
Abstract:
In my bachelor thesis I am focused on the images of the Finnish landscape photography and relationship to nature due to the harsh geographical conditions. I will describe the political and cultural influences that affected the aesthetic thinking about perception of scanned landscapes. Furthermore, I would like to deal with the influence by art that have shaped and inspired the Finnish authors and …více
 

Klíčová slova

teorie fotografie

Klíčová slova

dějiny fotografie

Klíčová slova

finská fotografie

Klíčová slova

fotografické školy

Klíčová slova

fotografové

Klíčová slova

Finsko

Klíčová slova

krajinářská fotografie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Robert SILVERIO
  • Oponent: Josef Ledvina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 12. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna