Bc. Michal Poľakovský

Diplomová práce

Reportovací nástroj pre monitorovanie stavu energetickej siete v reálnom čase

Reportovací nástroj pro monitorování stavu energetické sítě v reálném čase
Anotace:
Práce se zaměřuje na získání znalostí, které se týkají monitorování a reportování elektrizačních přenosných soustav. Jaké řešení a standarty existují v reálném čase na trhu a odpovědi na otázky, jak, proč a co se na síti monitoruje. Práce popisuje TSCNET, jako koordinátora elektrizačních sítí ve střední Evropě, firmu Unicorn Systems a jeho současné nástroje v tomto odvětví. Práce také řeší moderní …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to develop a tool for monitoring electricity grid state in real-time. The theoretical part of the thesis covers real-time power grid monitoring and reporting knowledge, solutions and standards currently existing on the market and answers questions about what, how and why it should be monitored. This thesis describes TSCNET as electricity grid coordinator in Central …více
Abstract:
Práca sa zameriava na získanie znalostí o monitorovaní a reportovaní elektrizačnej prenosovej sústavy, aké riešenia a štandardy v reálnom čase existujú na trhu a odpovedá na otázky čo, ako a prečo sa na sieti monitoruje. Práca popisuje TSCNET ako koordinátora elektrizačnej siete v strednej Európe a firmu Unicorn Systems a jeho súčasné nástroje v tomto odvetví. Práca taktiež rieši moderné postupy pri …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Priščáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.