Bc. Michal Poľakovský

Master's thesis

Reportovací nástroj pre monitorovanie stavu energetickej siete v reálnom čase

Reportovací nástroj pro monitorování stavu energetické sítě v reálném čase
Abstract:
Práce se zaměřuje na získání znalostí, které se týkají monitorování a reportování elektrizačních přenosných soustav. Jaké řešení a standarty existují v reálném čase na trhu a odpovědi na otázky, jak, proč a co se na síti monitoruje. Práce popisuje TSCNET, jako koordinátora elektrizačních sítí ve střední Evropě, firmu Unicorn Systems a jeho současné nástroje v tomto odvětví. Práce také řeší moderní …more
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to develop a tool for monitoring electricity grid state in real-time. The theoretical part of the thesis covers real-time power grid monitoring and reporting knowledge, solutions and standards currently existing on the market and answers questions about what, how and why it should be monitored. This thesis describes TSCNET as electricity grid coordinator in Central …more
Abstract:
Práca sa zameriava na získanie znalostí o monitorovaní a reportovaní elektrizačnej prenosovej sústavy, aké riešenia a štandardy v reálnom čase existujú na trhu a odpovedá na otázky čo, ako a prečo sa na sieti monitoruje. Práca popisuje TSCNET ako koordinátora elektrizačnej siete v strednej Európe a firmu Unicorn Systems a jeho súčasné nástroje v tomto odvetví. Práca taktiež rieši moderné postupy pri …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Zuzana Priščáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
System engineering and informatics / Economic informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.