Theses 

Reportovací nástroj pre monitorovanie stavu energetickej siete v reálnom čase – Bc. Michal Poľakovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Michal Poľakovský

Diplomová práce

Reportovací nástroj pre monitorovanie stavu energetickej siete v reálnom čase

Reportovací nástroj pro monitorování stavu energetické sítě v reálném čase

Anotace: Práce se zaměřuje na získání znalostí, které se týkají monitorování a reportování elektrizačních přenosných soustav. Jaké řešení a standarty existují v reálném čase na trhu a odpovědi na otázky, jak, proč a co se na síti monitoruje. Práce popisuje TSCNET, jako koordinátora elektrizačních sítí ve střední Evropě, firmu Unicorn Systems a jeho současné nástroje v tomto odvětví. Práce také řeší moderní postupy při tvorbě BI v reálném čase se zaměřením na moderní uzpůsobení řešení pro zákazníka.Ve výsledné části práce probíhá implementace nástrojů podle principů aplikační integrace a dostupných nástrojů zmíněných v metodice práce a také podle výsledků studií uskutečnitelnosti. V další části je vytvořený fyzický model, určený způsob komunikace jednotlivých částí řešení a modely ETL procesů, které generují CSV soubory nesoucí stav sítě. Po vytvoření základních reportovacích funkcionalit je nástroj obohacený o prezentační vrstvu ve formě webové aplikace, pomocí Vue frameworku a klient-server soketů, které manažerům vizuálně zobrazují online tabulky s analýzami v reálném čase a umožňují ovládat nástroj.I když je tento nástroj založený na hloubkovém přizpůsobení k podnikovým procesům jedné specifické firmy, může posloužit jako vodítko těm, kteří si budou téma BI řešení a nástrojem v reálném čase se dále zaobírat.

Abstract: The goal of this diploma thesis is to develop a tool for monitoring electricity grid state in real-time. The theoretical part of the thesis covers real-time power grid monitoring and reporting knowledge, solutions and standards currently existing on the market and answers questions about what, how and why it should be monitored. This thesis describes TSCNET as electricity grid coordinator in Central Europe and Unicorn Systems and its current solutions for this industry. Also, modern approaches for development of the real-time BI are mentioned. Customised solution for the customer is presented. Chapter Material and methods introduces multiple tools used for the development of such a tool – Pentaho, JMS, MOM, AMICA, RIS, Vue etc. BPMN is used for ETL process modelling. Results describe the tool implementation based on the application integration principles, available solutions mentioned in methods part of this thesis and feasibility study. In the next part, physical model is created, communication interface is set, ETL diagrams are provided and all is implemented to generate CSV file output with grid state data. In addition, presentation layer is developed using Vue, NodeJS and client-server sockets. This layer visualises real-time tables containing grid state contingency and load-flow analysis results and also allows managers to regulate the newly implemented tool. Even though this tool presented in this thesis is deeply customised and developed for business processes of a specific company, it still can be the clue for further research of the real-time solutions and tools.

Abstract: Práca sa zameriava na získanie znalostí o monitorovaní a reportovaní elektrizačnej prenosovej sústavy, aké riešenia a štandardy v reálnom čase existujú na trhu a odpovedá na otázky čo, ako a prečo sa na sieti monitoruje. Práca popisuje TSCNET ako koordinátora elektrizačnej siete v strednej Európe a firmu Unicorn Systems a jeho súčasné nástroje v tomto odvetví. Práca taktiež rieši moderné postupy pri tvorbe BI v reálnom čase so zameraním na moderné kustomizované riešenia pre zákazníka.Vo výsledkovej časti práce prebieha implementácia nástroja podľa princípov aplikačnej integrácie a dostupných nástrojov spomenutých v metodike a podľa výsledkov štúdií uskutočniteľnosti. V ďalšej časti je vytvorený fyzický model, určený spôsob komunikácie jednotlivých častí riešenia a modely ETL procesov, ktoré generujú CSV súbory nesúce stav siete. Po vytvorení základnej reportovacej funkcionality je nástroj obohatený o prezentačnú vrstvu vo forme webovej aplikácie, pomocou Vue frameworku a klient-server soketov, ktorá manažérom vizuálne zobrazuje online tabuľky s analýzami v reálnom čase a umožňuje ovládať vytvorený nástroj. Aj keď je tento nástroj založený na hlboko prispôsobený k podnikovým procesom jednej špecifickej firmy, môže poslúžiť ako vodítko tým, ktorí sa budú témou BI riešení a nástrojov v reálnom čase ďalej zaoberať.

Klíčová slova: evropská elektrizační síť, Pentaho Data Integration, Vue, monitorování sítě, ETL, aplikační integrace, podnikové RTBI řešení, real-time nástroje, JMS

Keywords: European electricity grid, Pentaho Data Integration, Vue, customised solution for RTBI, grid monitoring, ETL, application integration, real-time tool, JMS

Klíčová slova: Vue, JMS, podnikové RTBI riešenia, európska elektrizačná sieť, Pentaho Data Integration, monitorovanie siete, ETL, aplikačná integrácia, real-time nástroje

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Priščáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/64342 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz