Jan Laškaj

Bachelor's thesis

Studie informačního systému infrastruktury pro nabíjení elektromobilů

Study of information system of electric vehicle charging infrastructure
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout informační systém určený k podpoře elektromobility. Systémje popsán z pohledu jeho klíčových uživatelů a jejich případů užití, které jsou identifikoványna základě analýzy trhu automobilů a rozhovorů s experty z oblasti elektromobility.Vytvořený návrh popisuje obecné principy toho, jak by sytém pro podporu elektromobilityměl vypadat. Na základě těchto principů je možno …more
Abstract:
The aim of this thesis is to create a design of an information system with the intent tosupport electromobility. The system is described from a viewpoint of its key users and theiruse cases, which were identified by analyzing car industry and by interviews with expertsfrom the electromobility field. The design is describing general principles of how the systemshould work. Specific design implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: Tomáš Bruckner
  • Reader: Radek Vaněk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80088