Eva TROJANOVÁ

Bakalářská práce

Nozokomiální infekce na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence-epidemiologické šetření nozokomiálních nákaz Serratia marcescens

Nosocomial infections in the intensive care and resuscitation of the newborn-epidemiological investigation of nosocomial infections Serratia marcescens
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematiku nozokomiálních infekcí na jednotkách intenzivní a resuscitační péče pro novorozence. Jedním z cílů teoretické části bylo shrnutí poznatků o nozokomiálních infekcích novorozence, popsání septických stavů a to vše se zaměřením na přiložené kazuistiky. Praktická část bakalářské práce vede k rozpoznání zdroje nozokomiální infekce na Jednotce intenzivní a resuscitační …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issues of nosocomial infectoins in intensive care and resuscitation of the newborn. One of the objectives of the theoretical part is the general knowladge of neonatal nosocomial infections, septic conditions and describe it all with focus on the accompanying case studies. The practical part of the thesis leads to the identification of source of nosocomial infections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 151298

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROJANOVÁ, Eva. Nozokomiální infekce na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence-epidemiologické šetření nozokomiálních nákaz Serratia marcescens. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8dd1mr 8dd1mr/2
11. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.