Bc. Anna Sítorová

Diplomová práce

Experience and Reflection in Secondary School English Lessons

Experience and Reflection in Secondary School English Lessons
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá aplikací metody zážitkové pedagogiky v hodinách anglického jazyka. Cílem práce je posoudit vhodnost této metody pro jazykovou výuku na druhém stupni základní školy. Práce se obzvlášť zaměřuje na reflexi a pokouší se identifikovat vhodné způsoby, jak reflexi efektivně zařadit do výuky založené na zážitkové metodě. Zabývá se také možnostmi vhodné adaptace tradičních aktivit …více
Abstract:
This diploma thesis is centred around the application of experiential learning method in English language classes. The aim of this thesis is to determine the relevance of this method in formal secondary school setting. Furthermore, the research is particularly focused on the reflective part of experiential learning process. It tries to identify the effective ways to turn reflections into a working …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Krahulec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta