Jiří Vlk

Bakalářská práce

Možnosti zavedení mýtného na úseku silnice I/38

Possibility of introducing tolls on a stretch of road I / 38
Anotace:
Práce se zabývá možností zpoplatnění silnic I. třídy v České republice. Jsou předvedeny možnosti zpoplatnění v souladu s legislativou Evropské unie, ukázán současný stav v České republice a porovnán s další variantou. Závěr práce tvoří výpočet návratnosti zavedení výběru mýta na vybraném úseku silnice I/38 a celkové zhodnocení.
Abstract:
This work deals with the possibility of charging the first class roads in the Czech Republic. There are shown the options of charging according to EU legislation, there is also shown a current state in the Czech Republic and compared with another variant. The conclusion of the work consists of a calculation of return of investment in the road charging realization in a chosen stage of the I/38 road …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlk, Jiří. Možnosti zavedení mýtného na úseku silnice I/38. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů