Mgr. Barbara Marešová

Master's thesis

Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence

Selected personality traits and beliefs influencing oral health and health protective behaviour in dental prevention
Abstract:
Cílem této práce je prozkoumat vliv vybraných osobnostních charakteristik a přesvědčení na orální zdraví a stomatologickou prevenci jednotlivců. Zaměřujeme se především na koncept dentálního místa kontroly, vnímanou vlastní účinnost, extraverzi, neuroticismus a dentální úzkost. Mimo dotazníku vlastní konstrukce, zaměřeného na orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to explore the influence of chosen personality characteristics and beliefs on oral health and dental prevention of the individuals. We focus especially on the concept of dental health locus of control, self-efficacy, extraversion, neuroticism and dental anxiety. For the purpose of this study we designed the questionnaire, which is oriented to oral health and health protective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta