Bc. Magdaléna Popovičová

Bakalářská práce

Komunikace s klienty nízkoprahových zařizení jako zdroj sebereflexe studenta s postižením v oboru pomáhajících profesí

Communication with the clients of day care centres for children from vulnerabla spaces as a source of reflection for helping professions student with disability
Anotace:
Bakalářská práce s názvem: „Komunikace s klienty nízkoprahových zařízení jako zdroj sebereflexe studenta s postižením v oboru pomáhajících profesí“ se zaměřuje na vztah mezi studentkou se sluchovým postižením jako praktikantkou, organizaci – jejich pracovníky a klienty. Jejich vztah je promítán v procesu komunikace, kde se právě projevují určité reakce neboli přístupy na “postižení“ a také stereotypy …více
Abstract:
The bachelor’s thesis “Communication with the clients of day care centres for children from vulnerable spaces as a source of reflection for helping profession student with disability” focuses on the relation between a student with hearing impairment as a trainee and the organization – their employees and clients. Their relation is screened in the communication process, where specific reactions or approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Krchňavá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální práce