Lenka PAVLIŠČOVÁ

Bakalářská práce

Analýza a hodnocení učebnic zeměpisu pro ZŠ

Analysis and assessment of geography textbooks for elementary schools
Anotace:
Tato bakalářská práce pracuje s problematikou učebnic. Jsou v ní porovnávány učebnice zeměpisu pro 6. ročník ZŠ oblast Přírodní obraz Země od nakladatelství Fraus, Česká geografická společnost a Nová škola. Vybrané učebnice byly podrobeny analýze obtížnosti textu a celkové didaktické vybavenosti. Zvolenou metodiku posuzování jsem popsala a vysvětlila ve své práci. Druhou metodou použitou v mé bakalářské …více
Abstract:
This bachelor theses is focused to the student's books of geography for 6. grades of primary school. There are three different books from the Fraus publishing, Czech Geographical Institute and The New School publishing, which were chosen. The books were analysed by different criteria's such as difficulty of text, and didactic. The method is explained in this thesis. The second used method was a questionary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Pluháčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLIŠČOVÁ, Lenka. Analýza a hodnocení učebnic zeměpisu pro ZŠ. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/