Jan Färber

Diplomová práce

Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu

Is theory of value an unjustly overlooked subject of economics?
Anotace:
Tato práce předkládá pozitivní odpověď na otázku, zda je teorie hodnoty neprávem opomíjeným tématem ekonomie. Činí tak pomocí tematizace logické a historické geneze samotného pojmu hodnoty a zaměřením pozornosti na důsledky, které z jeho povahy plynou, jednak pro samotný pojem hodnoty a jeho použitelnost, jednak pro ekonomii jako vědu a některé její oblasti (teorie volby, teorie peněz a teorie rozdělování …více
Abstract:
This thesis presents a positive answer to the question: "Is theory of value an unjustly overlooked subject of economics?" The positive answer is arrived at by analysis of logical and historical genesis of the concept of value itself and consequences of its nature to both concept of value and its applicability, as well as for economics proper and some of its subject matters (choice theory, theory of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ján Pavlík
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32067