Mgr. Hana Dvořáčková

Diplomová práce

Proměny partnerského vztahu v kontextu nezaměstnanosti

The changes in the partnership in the context of unemployment
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o proměnách partnerského vztahu v kontextu nezaměstnanosti v rodinách, v nichž je nezaměstnaná žena. Nezaměstnanost totiž spolu s nezaměstnaným člověkem prožívá také jeho rodina, a to prožívání pak ovlivňuje kvalitu jejich vztahů. V teoretické analýze uvedené problematiky se zabývám třemi oblastmi. Nejprve je to nezaměstnanost a její teoretické vymezení. Jedná se o jev …více
Abstract:
My diploma thesis dissert on the changes in the partnership in the context of unemployment in the families, where women is unemployed. The unemployment is experienced by unemployed people themselves, but also by their families. And this experiences influence the quality of relation of family members. I deal with three points in theoretical analysis of this broad issue. First, theoretical definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie