Bc. Mária Macková

Bakalářská práce

Následky nesprávné ergonomie v práci dentální hygienistky, jejich prevence a léčba

Consequences of improper ergonomy, their prevention and therapy
Abstract:
This bachelor thesis deals with ergonomics in dental hygiene and consequences of infringement of ergonomics. It is divided into theoretical and practical section. In the introduction of theoretical section, there is a definiton of ergonomics, both in general and in direct connection with the dental hygiene profession. Predominant part of the theoretical section is about improper ergonomics and about …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá ergonómiou v práci dentálnej hygieničky a negatívnymi následkami jej nedodržiavania. Je rozdelená na časť teoretickú a praktickú. V úvode teoretickej časti si kladie za cieľ oboznámiť s pojmom ergonómia, ako zo všeobecného hľadiska, tak i v priamej súvislosti s prácou dentálnej hygieničky. Prevažný diel teoretickej časti sa zameriava na nesprávnu ergonómiu a jej následky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Petra Borkovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.