Bc. Jiří Ammer

Master's thesis

Qualitative research of attachment relationships in homoparental families

Qualitative research of attachment relationships in homoparental families
Abstract:
Tato kvalitativní exploratorní studie se zabývala citovou vazbou ve třech plánovaných homoparentálních rodinách. V polostrukturovaných rozhovorech šest matek hovořilo o svých dětech ve věku 20-28 měsíců. Na základě analýzy citově-vazebního chování se můžeme domnívat, že se u všech dětí vyvinula citová vazba k oběma matkám. Všechny děti projevily různé formy citově-vazebního chování, které v některých …more
Abstract:
This qualitative exploratory study investigated attachment relationships in three planned homoparental families. In a semi-structured interview, six mothers talked about their children in the age of 20-28 months. Basing on the attachment behaviour analysis, it seems that all children developed an attachment to both mothers. The children exhibited several forms of attachment behaviour to both mothers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Ph.D. Tomotaka Umemura
  • Reader: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií