Veronika Malcovská

Bakalářská práce

Rozhodovanie v praxi manažéra hotela alebo hotelového reťazca

Decision making in a practice of hotel or hotel chain manager
Abstract:
This bachelor thesis aims to ascertain the views of managers on the content and implementation of the various stages of the decision-making process in solving the problems of decision-making in response to situations that may in the management of the hotel or hotel chain arise. The theoretical part is a comprehensive view of experts in the field, focusing mainly on the classification of decision-making …více
Abstract:
Predložená bakalárska práca má za cieľ zistiť názory manažérov na obsah a realizáciu jednotlivých etáp rozhodovacieho procesu pri riešení rozhodovacích problémov v nadväzností na situácie, ktoré môžu pri riadení hotela, alebo hotelového reťazca vzniknúť. Teoretickú časť tvorí ucelený pohľad odborníkov na danú problematiku, pričom sa zameriava hlavne na klasifikáciu rozhodovacích problémov, priebehu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze