Bc. Pavel Berka

Diplomová práce

Církev československá husitská na Semilsku ve dvacátých letech 20. století

Czechoslovak Hussite Church in Semily region in 1920s
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historií Církve československé (husitské) na Semilsku ve dvacátých letech 20. století. Úvodní kapitola je věnována vzniku této církve a jejímu vývoji v prvním desetiletí existence. Dále je nastíněna problematika tzv. bojů o kostely včetně vlastní stavební činnosti CČSH. Hlavní pozornost je věnována ustavování jednotlivých náboženských obcí na Semilsku spolu s jejich dalším …více
Abstract:
The diploma thesis deals with history of the communities of Czechoslovak Hussite Church in the Semily region in 1920s. The first chapter discusses the establishment of Czechoslovak Hussite Church and its evolution in the first decade of existence. A brief introduction to so called fights for churches including own building activities of the Church then follows. The diploma thesis focuses on establishment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Berka, Pavel. Církev československá husitská na Semilsku ve dvacátých letech 20. století. Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická