Martin Dolák

Diplomová práce

Nelineární regrese v programu R

Nonlinear regression in R programming langure
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řešením nelineárních regresních úloh pomocí programu R. Úvodní teoretická část práce je věnována vymezení pojmů a seznámení se s principem řešení nelineárních regresních modelů a jejich aplikací v programu R. Jak v teoretické, tak v praktické části práce jsou prezentovány nejznámější používané derivační algoritmy, zejména Gaussův-Newtonův a algoritmus největšího spádu pro …více
Abstract:
This thesis deals with solutions of nonlinear regression problems using R programming language. The introductory theoretical part is devoted to familiarization with the principles of solving nonlinear regression models and of their applications in the program R. In both, theoretical and practical part, the most famous and used differentiator algorithms are presented, particularly the Gauss-Newton's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ivana Malá
  • Oponent: Milan Bašta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46368

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství