Theses 

Pozdně-moderní rodina a její proměny – Petra Čuprová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra Čuprová

Diplomová práce

Pozdně-moderní rodina a její proměny

Post-Modern Family and Its Changes

Anotace: Práce se zabývá tématem, jak soudobé české rodiny nahlíží na svou schopnost sladit soukromý život a život veřejný neboli svou profesní dráhu či kariéru s životem rodiny. Kombinace pracovního a rodinného života se v naší společnosti objevuje od doby, kdy došlo k oddělení obou těchto sfér a nutnost kombinovat práci a rodinu se tedy týká převážné většiny žen a mužů. V diplomové práci se věnuji otázkám, které jsou spojeny s harmonizací rodinného a pracovního života. Této problematice je věnována jedna kapitola, kde jsou popsány možnosti, které nabízí stát, skrze rodinnou a sociální politiku. V této kapitole jsou popsány podrobněji, vybrané možnosti flexibilních forem práce. Dále jsem za důležité téma, viděla téma rodiny jako takové, proto je jí věnována samostatná kapitola. V práci je věnována jedna kapitola rodinné politice, která úzce souvisí s tématem diplomové práce. Výzkumná část se zabývá především postoji a názory rodičů na možnosti sladění pracovního a rodinného života, jak jsou vnímány současné prostředky harmonizace rodinného a pracovního života nabízené státem a zaměstnavateli. Výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a účastnili se ho občané České republiky, kteří pracují v oblasti sociální práce a jsou z Liberce.

Klíčová slova: rodina, politika rodinná, harmonizace rodinného a pracovního života, formy práce flexibilní

Keywords: family, family policy, harmonization of work and family life, flexible forms of work

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:20, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz