Mgr. Jana Kaletová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče

Factors influencing sleeping of patients hospitalized in intensive care unit
Anotace:
Kvalitní spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče je důležitý. V prostředí jednotky intenzivní péče je však zajištění této základní potřeby velmi náročné, protože existuje mnoho faktorů, které spánek negativně ovlivňují. Jsou však možnosti, jak některé negativní faktory eliminovat a kvalitu spánku pacientů podpořit. Významnou úlohu v zajištění spánku u pacientů v intenzivní péči …více
Abstract:
Quality sleep patients hospitalized in intensive care is important. In an intensive care unit, however, is to ensure that the basic needs of very demanding because there are many factors that negatively affect sleep. However, they are ways to eliminate some negative factors and sleep quality patient support. A significant role in promoting sleep in patients in intensive care nursing care plays. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta