Bc. Vítězslav ŠICH

Diplomová práce

Asistenti prevence kriminality působící v sociálně vyloučených lokalitách

Crime prevention assistants working in socially excluded locations
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zpracována na téma "Asistenti prevence kriminality v kontextu sociálně vyloučené lokality". Cílem této práce je analyzovat problematiku prevence kriminality ve Šluknovském výběžku a zjistit, zda se podařilo za pomoci asistentů prevence kriminality zlepšit chování zde žijících lidí, především těch ohrožených sociálním vyloučením. Pro práci bylo potřeba si přesně vymezit …více
Abstract:
The submitted diploma thesis is elaborated on the topic crime prevention assistants in the context of an socially excluded locality. The goal of this work is to analyze the issue of crime prevention in the Šluknov Hook and to find out whether crime prevention assistants helped to improve the behavior of people living there, especially those at risk of social exclusion. For the purposes of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠICH, Vítězslav. Asistenti prevence kriminality působící v sociálně vyloučených lokalitách. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta