Veronika Anna POHANKOVÁ

Bakalářská práce

Architektura a kulturně-historický kontext nedochované synagogy v Olomouci

Architecture and Cultural-historical Context of the Unpreserved Synanogue in Olomouc
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje nedochované synagoze, která zdobila město Olomouc v letech 1897-1939. Hlavní oblastí zájmu je její architektura a umělecké prvky, ale také kulturně-historické okolnosti, jenž rovněž hrají důležitou roli. Zaměřuje se na významné milníky formující krátkou existenci synagogy v dějinném kontextu, zároveň na chod olomoucké židovské obce a každodennost jejich členů. V práci …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on vanished synagogue that embellished the city of Olomouc between years 1897-1939. The main area of interest is its architecture and artistic elements. Nevertheless, cultural-historical circumstances, which played a substantive role, are also important. The thesis addresses significant milestones forming short existence of the synagogue in historical context, as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POHANKOVÁ, Veronika Anna. Architektura a kulturně-historický kontext nedochované synagogy v Olomouci. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Uměnovědná studia - Historie