Bc. Samuel Bajaník

Bakalářská práce

Kapitálová přiměřenost obchodních bank v České republice

Capital adequacy of commercial banks in the Czech Republic
Abstract:
The subject of the bachelor‘s thesis is an evolution of the capital adequacy of commercial banks in the Czech Republic. Basic aspects of the banking regulation and important concepts related to the issue are introduced in the first chapter. The second chapter offers an insight into the evolution of international capital adequacy regulation in the form of three Basel Capital Accords. The last chapter …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je vývoj kapitálovej primeranosti obchodných bánk v Českej republike. V prvej kapitole sú uvedené základné aspekty bankovej regulácie a dôležité pojmy vzťahujúce sa k téme. Druhá kapitola poskytuje pohľad na vývoj medzinárodnej regulácie kapitálovej primeranosti v podobe troch bazilejských kapitálových dohôd. Posledná kapitola sa venuje stavu a predikcii českého bankového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma