Jakub Pšenica

Diplomová práce

Optimalizace údržby vstřikovacích forem

Optimizing of Injection Forms of Maintenance
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analyzovat náklady na údržbu a příčiny zmetkovitosti vstřikovacích forem ve společnosti Visteon-Autopal s. r. o. a na základě výsledků analýz navrhnout eliminaci vad výlisků vstřikovacích forem. Cílem práce je optimalizace údržby vstřikovacích forem, která je dosažena pomocí RFID systému.
Abstract:
A diploma work subject is an analysis of a cost maintenance and a scrap caused by an injection molding process in Visteon-Autopal s.r.o. Based on analysis results there should be a proposal of modifications resulting in elimination of defects at molded parts. A diploma work goal is optimalization of a injection form maintenance. The goal is reached through RFID system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Andrea Sikorová
  • Oponent: Tomáš Furmánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu