Petra KAJNAROVÁ

Bakalářská práce

Obecná čeština a její funkce v krásné literatuře

Common Czech and its functions in great literature
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Obecná čeština a její funkce v krásné literatuře má část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá pojetím obecné češtiny v současné lingvistice, její diferenciací, obecnou češtinou jako útvarem národního jazyka, její stylizací v krásné literatuře a jejími typickými rysy. Praktická část vychází z pasáží knihy Michala Viewegha Román pro ženy. Uvádí krátkou charakteristiku …více
Abstract:
This bachelor thesis entitled Common Czech and its functions in great literature comprises a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on the conception of Common Czech in contemporary linguistics and its differentiation. Moreover, it deals with Common Czech as a unit of the national language, its stylization in great literature and its typical features. The practical part is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Identifikátor: 9669

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2009
  • Vedoucí: Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAJNAROVÁ, Petra. Obecná čeština a její funkce v krásné literatuře. Český Těšín, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta