Bc. Tomáš Zima

Master's thesis

Interakce vysokoškolských studentů s elektronickým textem: analýza procesu čtení a tvorby poznámek

Interaction of college students with electronic text: Analysis of reading and annotating process
Abstract:
Diplomová práce se zabývá interakcí vysokoškolských studentů s elektronickým textem. Teoretická část práce analyzuje proces čtení, popisuje základní druhy četby, definuje text a interakci s textem. Dále se teoretická část věnuje komparaci ručně psaného textu, tištěného textu a elektronického textu. Na konci teoretické části jsou uvedeny aspekty interakce s elektronickým textem a předchozí výzkumné …more
Abstract:
Master thesis deals with the interaction of college students with electronic text. The theoretical part gives an analysis of reading process, describes basic types of reading, definition of text and text interaction. The theoretical part also deals with the comparison of handwritten text, printed text and electronic text. At the end of the theoretical part, the aspects of interaction with the electronic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2018
  • Supervisor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Bouda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta