Jana RECMANOVÁ

Master's thesis

Uso del artículo definido con nombres propios en espa\~{n}ol actual a base del Corpus CREA

Use of the definite article with proper names in contemporary Spanish. Analysis on the basic of the corpus CREA
Abstract:
Anotación Esta tesina se dedica al uso del artículo definido con los nombres propios en el espa\~{n}ol actual. En la parte teórica dividí los nombres propios en nombres propios de persona y nombres propios de lugar. Después del estudio de las gramáticas normativas de Espa\~{n}a y República Checa, me concentré en los casos cuando se usa el artículo definido. En la parte práctica trabajé con Corpus de …more
Abstract:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá užíváním členu určitého u vlastních jmen v současné španělštině. V teoretické části jsem rozdělila vlastní jména na jména osobní a jména zeměpisná. Za pomocí normativních gramatik vydaných v České republice a ve Španělsku jsem se zaměřila na případy, ve kterých se používá člen určitý. V praktické části jsem za pomocí Korpusu současné španělštiny zkoumala, zda …more
 
 
Language used: Spanish
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2007
Accessible from:: 27. 4. 2007
Identifier: 1285

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jana Pešková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RECMANOVÁ, Jana. Uso del artículo definido con nombres propios en espa\~{n}ol actual a base del Corpus CREA. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2007 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Pedagogical Fakulty

Master programme / field:
Primary school teaching / Teaching English as a Foreign Language, Teaching Spanish as a Foreign Language,

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 8eq13o 8eq13o/2
21/8/2009
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21/8/2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.